Подмяна екран на таблети. Apple и Android

Подмяна екран на таблети. Apple и Android. За да получите коректна цена и срок на изпълнение от наша страна, моля

Диагностика и подмяна-upgrade на повреден или остарял хардуер. Hardware Repair

Диагностика и подмяна-upgrade на повреден или остарял хардуер. Hardware Repair

Инсталация на софтуер и програми за операционните системи на Microsoft Windows, Apple IOS. Apps Installation

Инсталация на софтуер и програми за операционните системи на Microsoft Windows, Apple IOS. Apps Installation