Преинсталиране на оперционни системи в  София Windows* или Apple Mac OS.

 

 

*За Windows 7, 10 OS инсталация се извършва при предостяване от клиента на лиценз или след закупуване на  на лицензионен ключ.