Криптиране на диска и операционната система с цел неприкосновеност на Вашите данни при кражба на компютъра или против предотвратяване на нерегламентиран достъп, вмешателство или източване на информация/шпионаж, хакване от трети лица.

Криптиране на диска и операционната система със софтуерни продукти: Bitlocker, Filevault, Veracrypt. Гарантирана невъзможност за достъп на данните от трети лица без наличието на декриптираш ключ или хардуерен ключ предоставен ви при процеса на криптиране. Така бизнесът ви или личният ви живот ще бъдат недостъпни и неприкосновенни за злонамерни лица или действия. Дори при изгубване или грабеж на Вашето устройство злосторника може да има вашата машина, но не и данните и информацията на нея!

Ниси цени.