Инсталация на Windows на Mac. Възможност за ползване и на двете операционни системи на един Мас компютър. Фина настройка на iOS. Преинсталация на Mac OS операционна система. Инсталация на програми и приложен софтуер за цялата гама от Apple Маc компютри. Консултация за закупуване и обучение за работа с Apple компютри.

* Възможни са огреничения или невъзможност в инсталацията на Windows операционнта система при несъвместим или твърде стар хардуер на APPLE Mac компютъра. Например ако машината е от преди 2009 година или е с DDR2 памет.

* Извършва се със софтуер на клиента, или след предоставяне на лиценз.